Co Nối Ống Sắt Chất Lượng - Khớp Nối Ống Trơn Emt Sắt Dạng Vít

Khớp nối / Đầu nối dành cho ống sắt, thép, inox dày không đề xuất hàn, được thắt chặt và cố định bằng ốc lục giác giúp túa lắp cấp tốc khi di chuyển vật dụng thành phẩm từ khớp nối nhanh và ống.

Bạn đang xem: Co nối ống sắt


21.000₫","sku":"KHN-003.2","variation_description":"

Khu1edbp nu1ed1i Chu1eef L Chiu1ec1u cho u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DIY lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n KHN-003 ","variation_id":1064,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.069","weight_html":"0,069 kg"},"attributes":"attribute_pa_loai-khop-noi":"khop-noi-thang-3-chieu","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"8","width":"4","height":"4","dimensions_html":"8 × 4 × 4 cm","display_price":24000,"display_regular_price":24000,"image":"title":"Khu1edbp nu1ed1i Thu1eb3ng 3 Chiu1ec1u đến u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DIY lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n KHN-003","caption":"Khu1edbp nu1ed1i Thu1eb3ng 3 Chiu1ec1u cho u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DIY lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n KHN-003","url":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_05-T-Thang.jpg","alt":"Khu1edbp nu1ed1i Thu1eb3ng 3 Chiu1ec1u cho u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DIY lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n KHN-003","src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_05-T-Thang-416x416.jpg","srcset":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_05-T-Thang-416x416.jpg 416w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_05-T-Thang-300x300.jpg 300w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_05-T-Thang-150x150.jpg 150w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_05-T-Thang-768x768.jpg 768w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_05-T-Thang-24x24.jpg 24w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_05-T-Thang-36x36.jpg 36w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_05-T-Thang-48x48.jpg 48w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_05-T-Thang-324x324.jpg 324w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_05-T-Thang-100x100.jpg 100w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_05-T-Thang-50x50.jpg 50w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_05-T-Thang.jpg 800w","sizes":"(max-width: 416px) 100vw, 416px","full_src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_05-T-Thang.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_05-T-Thang-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_05-T-Thang-324x324.jpg","thumb_src_w":324,"thumb_src_h":324,"src_w":416,"src_h":416,"image_id":1054,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"24.000₫","sku":"KHN-003.6","variation_description":"Khu1edbp nu1ed1i Thu1eb3ng 3 Chiu1ec1u cho u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DIY lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n KHN-003 ","variation_id":1063,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.076","weight_html":"0,076 kg","attributes":"attribute_pa_loai-khop-noi":"khop-noi-ong-goc-3-chieu","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"60","width":"60","height":"40","dimensions_html":"60 × 60 × 40 cm","display_price":24000,"display_regular_price":24000,"image":"title":"Khu1edbp nu1ed1i Gu1ed1c 3 Chiu1ec1u cho u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DIY lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n KHN-003","caption":"Khu1edbp nu1ed1i Gu1ed1c 3 Chiu1ec1u mang lại u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DIY lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n KHN-003","url":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_03-G-3-Chieu-1.jpg","alt":"Khu1edbp nu1ed1i Gu1ed1c 3 Chiu1ec1u mang lại u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DIY lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n KHN-003","src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_03-G-3-Chieu-1-416x416.jpg","srcset":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_03-G-3-Chieu-1-416x416.jpg 416w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_03-G-3-Chieu-1-300x300.jpg 300w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_03-G-3-Chieu-1-150x150.jpg 150w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_03-G-3-Chieu-1-768x768.jpg 768w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_03-G-3-Chieu-1-24x24.jpg 24w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_03-G-3-Chieu-1-36x36.jpg 36w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_03-G-3-Chieu-1-48x48.jpg 48w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_03-G-3-Chieu-1-324x324.jpg 324w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_03-G-3-Chieu-1-100x100.jpg 100w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_03-G-3-Chieu-1-50x50.jpg 50w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_03-G-3-Chieu-1.jpg 800w","sizes":"(max-width: 416px) 100vw, 416px","full_src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_03-G-3-Chieu-1.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_03-G-3-Chieu-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_03-G-3-Chieu-1-324x324.jpg","thumb_src_w":324,"thumb_src_h":324,"src_w":416,"src_h":416,"image_id":1061,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"24.000₫","sku":"KHN-003.4","variation_description":"Khu1edbp nu1ed1i Gu1ed1c 3 Chiu1ec1u mang lại u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DIY lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n KHN-003 ","variation_id":1060,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.079","weight_html":"0,079 kg","attributes":"attribute_pa_loai-khop-noi":"mat-bich-ong-tron","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"8","width":"8","height":"4","dimensions_html":"8 × 8 × 4 cm","display_price":40000,"display_regular_price":40000,"image":"title":"Mu1eb7t Bu00edch u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DYI lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n","caption":"Mu1eb7t Bu00edch u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DYI lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n","url":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_07-Mat-Bich.jpg","alt":"Mu1eb7t Bu00edch u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DYI lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n","src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_07-Mat-Bich-416x416.jpg","srcset":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_07-Mat-Bich-416x416.jpg 416w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_07-Mat-Bich-300x300.jpg 300w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_07-Mat-Bich-150x150.jpg 150w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_07-Mat-Bich-768x768.jpg 768w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_07-Mat-Bich-24x24.jpg 24w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_07-Mat-Bich-36x36.jpg 36w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_07-Mat-Bich-48x48.jpg 48w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_07-Mat-Bich-324x324.jpg 324w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_07-Mat-Bich-100x100.jpg 100w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_07-Mat-Bich-50x50.jpg 50w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_07-Mat-Bich.jpg 800w","sizes":"(max-width: 416px) 100vw, 416px","full_src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_07-Mat-Bich.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_07-Mat-Bich-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_07-Mat-Bich-324x324.jpg","thumb_src_w":324,"thumb_src_h":324,"src_w":416,"src_h":416,"image_id":1035,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"40.000₫","sku":"KHN-003.1","variation_description":"Mu1eb7t Bu00edch u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DYI lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n KHN-003 ","variation_id":1019,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.127","weight_html":"0,127 kg","attributes":"attribute_pa_loai-khop-noi":"khop-noi-chu-t-ong-tron","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"8","width":"5","height":"3","dimensions_html":"8 × 5 × 3 cm","display_price":21000,"display_regular_price":21000,"image":"title":"Khu1edbp nu1ed1i Chu1eef T đến u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DIY lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n KHN-003","caption":"Khu1edbp nu1ed1i Chu1eef T mang lại u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DIY lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n KHN-003","url":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_02-T.jpg","alt":"Khu1edbp nu1ed1i Chu1eef T đến u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DIY lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n KHN-003","src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_02-T-416x416.jpg","srcset":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_02-T-416x416.jpg 416w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_02-T-300x300.jpg 300w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_02-T-150x150.jpg 150w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_02-T-768x768.jpg 768w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_02-T-24x24.jpg 24w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_02-T-36x36.jpg 36w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_02-T-48x48.jpg 48w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_02-T-324x324.jpg 324w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_02-T-100x100.jpg 100w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_02-T-50x50.jpg 50w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_02-T.jpg 800w","sizes":"(max-width: 416px) 100vw, 416px","full_src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_02-T.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_02-T-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_02-T-324x324.jpg","thumb_src_w":324,"thumb_src_h":324,"src_w":416,"src_h":416,"image_id":1036,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"21.000₫","sku":"KHN-003.3","variation_description":"Khu1edbp nu1ed1i Chu1eef T cho u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DIY lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n KHN-003 ","variation_id":1020,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.130","weight_html":"0,130 kg","attributes":"attribute_pa_loai-khop-noi":"khop-noi-goc-4-chieu-ong-tron","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"6","width":"6","height":"3","dimensions_html":"6 × 6 × 3 cm","display_price":25000,"display_regular_price":25000,"image":"title":"Khu1edbp nu1ed1i Gu1ed1c 4 Chiu1ec1u đến u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DIY lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n KHN-003","caption":"Khu1edbp nu1ed1i Gu1ed1c 4 Chiu1ec1u mang đến u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DIY lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n KHN-003","url":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_33mm_04-Goc-4-Chieu.jpg","alt":"Khu1edbp nu1ed1i Gu1ed1c 4 Chiu1ec1u mang đến u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DIY lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n KHN-003","src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_33mm_04-Goc-4-Chieu-416x416.jpg","srcset":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_33mm_04-Goc-4-Chieu-416x416.jpg 416w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_33mm_04-Goc-4-Chieu-300x300.jpg 300w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_33mm_04-Goc-4-Chieu-150x150.jpg 150w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_33mm_04-Goc-4-Chieu-768x768.jpg 768w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_33mm_04-Goc-4-Chieu-24x24.jpg 24w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_33mm_04-Goc-4-Chieu-36x36.jpg 36w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_33mm_04-Goc-4-Chieu-48x48.jpg 48w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_33mm_04-Goc-4-Chieu-324x324.jpg 324w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_33mm_04-Goc-4-Chieu-100x100.jpg 100w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_33mm_04-Goc-4-Chieu-50x50.jpg 50w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_33mm_04-Goc-4-Chieu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 416px) 100vw, 416px","full_src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_33mm_04-Goc-4-Chieu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_33mm_04-Goc-4-Chieu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_33mm_04-Goc-4-Chieu-324x324.jpg","thumb_src_w":324,"thumb_src_h":324,"src_w":416,"src_h":416,"image_id":1037,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"25.000₫","sku":"KHN-003.5","variation_description":"Khu1edbp nu1ed1i Gu1ed1c 4 Chiu1ec1u cho u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DIY lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n KHN-003 ","variation_id":1021,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.044","weight_html":"0,044 kg","attributes":"attribute_pa_loai-khop-noi":"khop-noi-goc-4-chieu-ong-tron","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"7","width":"7","height":"4","dimensions_html":"7 × 7 × 4 cm","display_price":26000,"display_regular_price":26000,"image":"title":"Khu1edbp nu1ed1i Thu1eb3ng 4 Chiu1ec1u cho u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DIY lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n KHN-003","caption":"Khu1edbp nu1ed1i Thu1eb3ng 4 Chiu1ec1u đến u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DIY lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n KHN-003","url":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_06-Chu-Thap-Thang.jpg","alt":"Khu1edbp nu1ed1i Thu1eb3ng 4 Chiu1ec1u mang đến u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DIY lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n KHN-003","src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_06-Chu-Thap-Thang-416x416.jpg","srcset":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_06-Chu-Thap-Thang-416x416.jpg 416w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_06-Chu-Thap-Thang-300x300.jpg 300w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_06-Chu-Thap-Thang-150x150.jpg 150w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_06-Chu-Thap-Thang-768x768.jpg 768w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_06-Chu-Thap-Thang-24x24.jpg 24w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_06-Chu-Thap-Thang-36x36.jpg 36w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_06-Chu-Thap-Thang-48x48.jpg 48w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_06-Chu-Thap-Thang-324x324.jpg 324w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_06-Chu-Thap-Thang-100x100.jpg 100w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_06-Chu-Thap-Thang-50x50.jpg 50w, https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_06-Chu-Thap-Thang.jpg 800w","sizes":"(max-width: 416px) 100vw, 416px","full_src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_06-Chu-Thap-Thang.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_06-Chu-Thap-Thang-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://agva.vn/wp-content/uploads/2023/06/khop-noi-ong-kim-loai-KNT-001_07_06-Chu-Thap-Thang-324x324.jpg","thumb_src_w":324,"thumb_src_h":324,"src_w":416,"src_h":416,"image_id":1038,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"26.000₫","sku":"KHN-003.7","variation_description":"Khu1edbp nu1ed1i Thu1eb3ng 4 Chiu1ec1u cho u1ed0ng Tru00f2n phi 25mm u0111u1ec3 DIY lu00e0m Giu00e1 ku1ec7 u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t khu00f4ng cu1ea7n Hu00e0n KHN-003 ","variation_id":1022,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.080","weight_html":"0,080 kg">">


Danh mục: PHỤ KIỆN ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN, teo NỐI ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆNTừ khóa: teo cong 90 độ nối ống thép trơn
*

Co cong 90 độ nối ống thép trơn

Co cong suôn sẻ được liên kết trực tiếp với ống thép bằng vít, mà không phải phụ kiện khớp nối ống thép luồn dây điện trơn.

Quý khách bài viết liên quan các thành phầm tại ống thép luồn dây điện, vật tư Hưng Phát.

Xem thêm: Catalogue ống ppr đệ nhất pdf, catalog ống nhựa đệ nhất năm 2023

Vật liệu (Material) làm cho co cong 90 độ nối ống thép luồn dây năng lượng điện trơn :

Thép mạ năng lượng điện (Pre-galvanized steel), Thép mạ kẽm làm cho nóng (Hot dip galvanized steel)

Mã hàng

(Product code)

Kích thước

Size

(inch)

HPCOE0501/2″
HPCOE0753/4″
HPCOE1001″
HPCOE1251-1/4″
HPCOE1501-1/2″
HPCOE2002″
HPCOE2502-1/2”
HPCOE3003”
HPCOE4004”

Đánh giá

Chưa có nhận xét nào.


Hãy là người trước tiên nhận xét “CO CONG 90 ĐỘ NỐI ỐNG THÉP TRƠN” Hủy


Đánh giá bán của bạn
Xếp hạng…Rất tốt
Tốt
Trung bình
Không tệ
Rất tệ

Nhận xét của bạn*

Tên*

Email*

giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình để ý này đến lần bình luận kế tiếp của tôi.


Sản phẩm tương tự


*

CO CONG 90 ĐỘ NỐI ỐNG THÉP REN


Chi tiết

CO ĐÚC 90 ĐỘ ỐNG THÉP TRƠN


Chi tiết
*

KẸP ỐNG THÉP TRƠN EMT 2 LỖ CÓ ĐẾ


Chi tiết
*

TÁN REN vào (LOCK NUT)


Chi tiết

ĐẦU GIẢM ỐNG THÉP REN


Chi tiết

CO ĐÚC T đến ỐNG THÉP REN


Chi tiết

KẸP CR cho ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN


Chi tiết

HỘP phân chia 4 NGẢ CHỐNG NỔ


Chi tiết
Nhận báo giá


Tư vấn sản phẩm


Download CatalogTải về ngay.


CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CƠ ĐIỆN HƯNG PHÁT

- Địa chỉ kho hàng: tiên phong hàng đầu Ngõ 2 phố Thạch Cầu, phường Long Biên, quận Long Biên, tp Hà Nội

gmail.com

Về chúng tôi

Hung Phat M và E - siêng cung cấp ống thép và phụ kiện luồn dây điện EMT, IMC, RSC, bao gồm CO, CQ. Hàng chủ yếu hãng. Giá giỏi nhất. Phục vụ miễn phí

Liên hệ mua hàng nhanh


Hỗ trợ khách hàng hàng


Bản đồ


DANH MỤC SẢN PHẨM

ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆNỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉPPHỤ KIỆN ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN
Hotline: 0947260123

Đăng nhập

Tên thông tin tài khoản hoặc địa chỉ cửa hàng email*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *