Vách Tiêu Âm Gỗ Nhựa Tiêu Âm Đục Lỗ, Gỗ Tiêu Âm Uốn Cong Flexwood

Tấm gỗ tiêu âm đục lỗ nhỏ Remak không chỉ nhiều chủng loại về màu sắc với hàng chục màu Melamine khác biệt và hàng nghìn màu Veneer. Sản phẩm còn được tạo thành từ nguồn nguyên liệu cũng rất phong phú, từ nhiều loại cốt MDF dân dã thông thường, HMR chịu đựng ẩm, chống cháy hoặc thời thượng hơn là mộc nhựa chịu nước đáp ứng nhu cầu được rất nhiều yêu cầu nghiêm ngặt nhất.


Bạn đang xem: Gỗ nhựa tiêu âm

245,000₫","sku":"","variation_description":"

Tiu00eau chuu1ea9n cu1ed1t MDF EO * MDF thu01b0u1eddng giu1ea3m 20k/mu00b2 * HMR lu00f5i xanh + 10k/mu00b2 * HDF siu00eau cu1ee9ng + 30k/mu00b2 * Cu1ed1t MDF Malai nguyu00ean giu00e1 * HMR lu00f5i xanh Malai + 30k/mu00b2 * u0110u01a1n giu00e1/mu00b2 ","variation_id":4805,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","rank_math_gtin":"GTIN: "},"attributes":"attribute_pa_chieu-day":"1-2cm","attribute_pa_loai-go":"go-melamine","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":280000,"display_regular_price":280000,"image":"title":"Gu1ed7 tiu00eau u00e2m u0111u1ee5c lu1ed7 Remaku00ae Wooden Acoustic Perforated 1","caption":"Gu1ed7 tiu00eau u00e2m u0111u1ee5c lu1ed7 Remaku00ae Wooden Acoustic Perforated","url":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1.jpg","alt":"Gu1ed7 tiu00eau u00e2m u0111u1ee5c lu1ed7 Remaku00ae Wooden Acoustic Perforated","src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-510x510.jpg","srcset":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-510x510.jpg 510w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-100x100.jpg 100w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-400x400.jpg 400w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-800x800.jpg 800w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-280x280.jpg 280w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-768x768.jpg 768w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-300x300.jpg 300w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-600x600.jpg 600w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":5832,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"280,000₫","sku":"","variation_description":"Tiu00eau chuu1ea9n cu1ed1t MDF EO * MDF thu01b0u1eddng giu1ea3m 20k/mu00b2 * HMR lu00f5i xanh + 10k/mu00b2 * HDF siu00eau cu1ee9ng + 30k/mu00b2 * Cu1ed1t MDF Malai nguyu00ean giu00e1 * HMR lu00f5i xanh Malai + 30k/mu00b2 * u0110u01a1n giu00e1/mu00b2 ","variation_id":4806,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","rank_math_gtin":"GTIN: ","attributes":"attribute_pa_chieu-day":"1-5cm","attribute_pa_loai-go":"go-melamine","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":320000,"display_regular_price":320000,"image":"title":"Gu1ed7 tiu00eau u00e2m u0111u1ee5c lu1ed7 Remaku00ae Wooden Acoustic Perforated 1","caption":"Gu1ed7 tiu00eau u00e2m u0111u1ee5c lu1ed7 Remaku00ae Wooden Acoustic Perforated","url":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1.jpg","alt":"Gu1ed7 tiu00eau u00e2m u0111u1ee5c lu1ed7 Remaku00ae Wooden Acoustic Perforated","src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-510x510.jpg","srcset":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-510x510.jpg 510w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-100x100.jpg 100w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-400x400.jpg 400w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-800x800.jpg 800w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-280x280.jpg 280w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-768x768.jpg 768w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-300x300.jpg 300w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-600x600.jpg 600w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":5832,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"320,000₫","sku":"","variation_description":"Tiu00eau chuu1ea9n cu1ed1t MDF EO * MDF thu01b0u1eddng giu1ea3m 20k/mu00b2 * HMR lu00f5i xanh + 10k/mu00b2 * HDF siu00eau cu1ee9ng + 30k/mu00b2 * Cu1ed1t MDF Malai nguyu00ean giu00e1 * HMR lu00f5i xanh Malai + 30k/mu00b2 * u0110u01a1n giu00e1/mu00b2 ","variation_id":4807,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","rank_math_gtin":"GTIN: ","attributes":"attribute_pa_chieu-day":"1-8cm","attribute_pa_loai-go":"go-melamine","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":370000,"display_regular_price":370000,"image":"title":"Gu1ed7 tiu00eau u00e2m u0111u1ee5c lu1ed7 Remaku00ae Wooden Acoustic Perforated 1","caption":"Gu1ed7 tiu00eau u00e2m u0111u1ee5c lu1ed7 Remaku00ae Wooden Acoustic Perforated","url":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1.jpg","alt":"Gu1ed7 tiu00eau u00e2m u0111u1ee5c lu1ed7 Remaku00ae Wooden Acoustic Perforated","src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-510x510.jpg","srcset":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-510x510.jpg 510w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-100x100.jpg 100w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-400x400.jpg 400w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-800x800.jpg 800w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-280x280.jpg 280w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-768x768.jpg 768w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-300x300.jpg 300w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-600x600.jpg 600w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":5832,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"370,000₫","sku":"","variation_description":"Tiu00eau chuu1ea9n cu1ed1t MDF EO * MDF thu01b0u1eddng giu1ea3m 20k/mu00b2 * HMR lu00f5i xanh + 10k/mu00b2 * HDF siu00eau cu1ee9ng + 30k/mu00b2 * Cu1ed1t MDF Malai nguyu00ean giu00e1 * HMR lu00f5i xanh Malai + 30k/mu00b2 * u0110u01a1n giu00e1/mu00b2 ","variation_id":4808,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","rank_math_gtin":"GTIN: ","attributes":"attribute_pa_chieu-day":"9mm","attribute_pa_loai-go":"go-veneer","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":395000,"display_regular_price":395000,"image":"title":"Gu1ed7 tiu00eau u00e2m u0111u1ee5c lu1ed7 Remaku00ae Wooden Acoustic Perforated 1","caption":"Gu1ed7 tiu00eau u00e2m u0111u1ee5c lu1ed7 Remaku00ae Wooden Acoustic Perforated","url":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1.jpg","alt":"Gu1ed7 tiu00eau u00e2m u0111u1ee5c lu1ed7 Remaku00ae Wooden Acoustic Perforated","src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-510x510.jpg","srcset":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-510x510.jpg 510w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-100x100.jpg 100w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-400x400.jpg 400w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-800x800.jpg 800w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-280x280.jpg 280w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-768x768.jpg 768w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-300x300.jpg 300w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-600x600.jpg 600w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":5832,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"395,000₫","sku":"","variation_description":"Tiu00eau chuu1ea9n cu1ed1t MDF EO * MDF thu01b0u1eddng giu1ea3m 20k/mu00b2 * HMR lu00f5i xanh + 10k/mu00b2 * HDF siu00eau cu1ee9ng + 30k/mu00b2 * Cu1ed1t MDF Malai nguyu00ean giu00e1 * HMR lu00f5i xanh Malai + 30k/mu00b2 * u0110u01a1n giu00e1/mu00b2 ","variation_id":4809,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","rank_math_gtin":"GTIN: ","attributes":"attribute_pa_chieu-day":"1-2cm","attribute_pa_loai-go":"go-veneer","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":430000,"display_regular_price":430000,"image":"title":"Gu1ed7 tiu00eau u00e2m u0111u1ee5c lu1ed7 Remaku00ae Wooden Acoustic Perforated 1","caption":"Gu1ed7 tiu00eau u00e2m u0111u1ee5c lu1ed7 Remaku00ae Wooden Acoustic Perforated","url":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1.jpg","alt":"Gu1ed7 tiu00eau u00e2m u0111u1ee5c lu1ed7 Remaku00ae Wooden Acoustic Perforated","src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-510x510.jpg","srcset":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-510x510.jpg 510w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-100x100.jpg 100w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-400x400.jpg 400w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-800x800.jpg 800w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-280x280.jpg 280w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-768x768.jpg 768w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-300x300.jpg 300w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-600x600.jpg 600w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":5832,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"430,000₫","sku":"","variation_description":"Tiu00eau chuu1ea9n cu1ed1t MDF EO * MDF thu01b0u1eddng giu1ea3m 20k/mu00b2 * HMR lu00f5i xanh + 10k/mu00b2 * HDF siu00eau cu1ee9ng + 30k/mu00b2 * Cu1ed1t MDF Malai nguyu00ean giu00e1 * HMR lu00f5i xanh Malai + 30k/mu00b2 * u0110u01a1n giu00e1/mu00b2 ","variation_id":4810,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","rank_math_gtin":"GTIN: ","attributes":"attribute_pa_chieu-day":"1-5cm","attribute_pa_loai-go":"go-veneer","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":485000,"display_regular_price":485000,"image":"title":"Gu1ed7 tiu00eau u00e2m u0111u1ee5c lu1ed7 Remaku00ae Wooden Acoustic Perforated 1","caption":"Gu1ed7 tiu00eau u00e2m u0111u1ee5c lu1ed7 Remaku00ae Wooden Acoustic Perforated","url":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1.jpg","alt":"Gu1ed7 tiu00eau u00e2m u0111u1ee5c lu1ed7 Remaku00ae Wooden Acoustic Perforated","src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-510x510.jpg","srcset":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-510x510.jpg 510w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-100x100.jpg 100w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-400x400.jpg 400w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-800x800.jpg 800w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-280x280.jpg 280w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-768x768.jpg 768w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-300x300.jpg 300w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-600x600.jpg 600w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":5832,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"485,000₫","sku":"","variation_description":"Tiu00eau chuu1ea9n cu1ed1t MDF EO * MDF thu01b0u1eddng giu1ea3m 20k/mu00b2 * HMR lu00f5i xanh + 10k/mu00b2 * HDF siu00eau cu1ee9ng + 30k/mu00b2 * Cu1ed1t MDF Malai nguyu00ean giu00e1 * HMR lu00f5i xanh Malai + 30k/mu00b2 * u0110u01a1n giu00e1/mu00b2 ","variation_id":4811,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","rank_math_gtin":"GTIN: ","attributes":"attribute_pa_chieu-day":"1-8cm","attribute_pa_loai-go":"go-veneer","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":545000,"display_regular_price":545000,"image":"title":"Gu1ed7 tiu00eau u00e2m u0111u1ee5c lu1ed7 Remaku00ae Wooden Acoustic Perforated 1","caption":"Gu1ed7 tiu00eau u00e2m u0111u1ee5c lu1ed7 Remaku00ae Wooden Acoustic Perforated","url":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1.jpg","alt":"Gu1ed7 tiu00eau u00e2m u0111u1ee5c lu1ed7 Remaku00ae Wooden Acoustic Perforated","src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-510x510.jpg","srcset":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-510x510.jpg 510w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-100x100.jpg 100w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-400x400.jpg 400w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-800x800.jpg 800w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-280x280.jpg 280w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-768x768.jpg 768w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-300x300.jpg 300w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-600x600.jpg 600w, https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://gotieuam.com/wp-content/uploads/2021/08/Go-tieu-am-duc-lo-Remaku00ae-Wooden-Acoustic-Perforated-1-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":5832,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"545,000₫","sku":"","variation_description":"Tiu00eau chuu1ea9n cu1ed1t MDF EO * MDF thu01b0u1eddng giu1ea3m 20k/mu00b2 * HMR lu00f5i xanh + 10k/mu00b2 * HDF siu00eau cu1ee9ng + 30k/mu00b2 * Cu1ed1t MDF Malai nguyu00ean giu00e1 * HMR lu00f5i xanh Malai + 30k/mu00b2 * u0110u01a1n giu00e1/mu00b2 ","variation_id":4812,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","rank_math_gtin":"GTIN: ">">

Chiều dày:


*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃI

Tặng 1.000.0000 đ với solo từ 60 mét vuông trở lên
Tặng cao su non trị giá 15.000 đ/m2 Miễn giá tiền công lắp ráp sàn gỗ trị giá 35.000 đ/m2
*

*

*

Tấm nhựa PVC tiêu âm đục một lỗ (Tấm nhựa PVC tiêu âm bửa rãnh)là dòng sản phẩm mới chuyên được áp dụng cho mục đích kiến tạo các loại công trình cần yêu mong cao về năng lực xử lý âm thanh. Sản phẩm được thiết kế theo phong cách để đáp ứng nhu cầu tối đa các tiêu chuẩn âm học. Tấm tiêu âm PVC có tác dụng giảm ồn ào và làm tiêu biến các âm thanh bị dội lại một các xuất sắc. Đặc biệt, thành phầm áp dụng tốt nhất trong việc hấp thụ các âm thanh sinh hoạt tần số cao với trung bình.

Khả năng chống cháy: Class B

Chất liệu: vật liệu bằng nhựa PVC picomart(thân thiện cùng với môi trường) hoặc lõi chống cháy

Bề mặt trả thiện: Melamine, Laminate

Lớp nền: vải vóc tiêu âm kỹ thuật

Kích thước: 600 x 600mm; 1200 x 2440 milimet hoặc theo 1-1 đặt hàng

Chiều dày: 9 / 12 / 15 mm

Sản xuất tại: Việt Nam


*

Tấm vật liệu bằng nhựa PVC tiêu âm đục lỗ
450,000₫
Số lượng:
1 )result.value--;stick_result.value--;elsereturn false;" type="button">
Thêm vào giỏ

Hỏi đáp - Bình luận


SẢN PHẨM THƯỜNG sở hữu CÙNG


*
*

Tấm nhựa PVC tiêu âm soi rãnh


450,000₫
Mua ngay

*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃI

Tặng 1.000.0000 đ với 1-1 từ 60 m2 trở lên
Tặng cao su đặc non trị giá bán 15.000 đ/m2 Miễn phí công lắp đặt sàn mộc trị giá chỉ 35.000 đ/m2

Tấm nhựa Tiêu Âm nano 1911


450,000₫
Mua ngay

*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃI

Tặng 1.000.0000 đ với solo từ 60 m2 trở lên
Tặng cao su non trị giá bán 15.000 đ/m2 Miễn giá thành công lắp ráp sàn gỗ trị giá 35.000 đ/m2

Tấm vật liệu nhựa Tiêu Âm nano 58A15


Xem thêm: Bảng Báo Giá Ống Nước Pvc Tiền Phong 2022 L D21, Ống Nhựa Pvc Bình Minh

450,000₫
Mua ngay

*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃI

Tặng 1.000.0000 đ với solo từ 60 m2 trở lên
Tặng cao su thiên nhiên non trị giá chỉ 15.000 đ/m2 Miễn phí tổn công lắp đặt sàn gỗ trị giá chỉ 35.000 đ/m2

Tấm vật liệu bằng nhựa Tiêu Âm nano 1904


450,000₫
Mua ngay

*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃI

Tặng 1.000.0000 đ với đối kháng từ 60 mét vuông trở lên
Tặng cao su thiên nhiên non trị giá bán 15.000 đ/m2 Miễn phí tổn công lắp đặt sàn gỗ trị giá bán 35.000 đ/m2

SẢN PHẨM CÙNG PHÂN KHÚC GIÁ


SẢN PHẨM ĐÃ XEM


THÔNG TIN NGOC BICH GROUP

NGOC BICH GROUP Là nhà sản xuất và nhập vào sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ nhựa, sàn mộc tự nhiên, sàn mộc xương cá, tấm vật liệu bằng nhựa Nano, nhựa PVC lớn số 1 Việt Nam.


Nhà thứ SX: quần thể công nghiệp Phố Nối - Hưng yên
Số điện thoại: 0914998892
gmail.com
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ
Fanpage
pn.edu.vn
0914998892

abc


1 ) result.value--;return false;">
Thêm vào giỏ
MUA TRẢ GÓPDuyệt làm hồ sơ trong 5 phút
Giỏ hàng của chúng ta có sản phẩm
Tổng chi phí thanh toán:
Tiếp tục thiết lập hàng
Thực hiện nay thanh toán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *